Welkom

NDC CI
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling

Bij haar terugtredende beleid maakt de overheid in toenemende mate gebruik van persoonscertificering om vakbekwaamheid te borgen voor risicovolle beroepen.
NDC Certificatie Instelling  - NDC CI  - certificeert persoonlijke vakbekwaamheid onafhankelijk en conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee wordt de vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Het nieuwe certificatiestelsel en de werkveldspecifieke certificatieschema's zijn gepubliceerd in de Staatscourant SC 4230 van 16 maart 2012.

De Werkveldspecifieke Certificatieschema’s  Werken onder Overdruk (WSCS WOD) worden beheerd door de Beheerstichting Werken onder Overdruk – SWOD –

Om de hele sector Werken onder Overdruk en met name de duikindustrie en de certificaathouders te informeren over het stelsel en de overgangsregeling is er een brochure gepubliceerd. De overgangsregeling is geëindigd op 1 juni 2014. 

Het stelsel persoonscertificatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebaseerd op de norm ISO/IEC 17024.

 

Voor meer informatie over certificatie zie de brochure van de overheid.

Downloads:
Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-4230.html
Brochure SZW: Brochure Certificatie
Brochure SWOD: Brochure SWOD