De Raad voor Accreditatie

De RvA bekleedt een belangrijke rol omdat een cki altijd een positieve beoordeling van de Raad moet hebben om aangewezen te worden.

De RvA kent twee activiteiten:

  1. Beoordelen van de cki: Op verzoek van een cki beoordeelt de RvA of deze voldoet aan het werkveldspecifieke schema voor aanwijzing en toezicht waarvoor de cki een aanwijzing van de minister van SZW wil ontvangen.
  2. Uitvoeren van een jaarlijkse controle: de RvA neemt het verzoek in behandeling onder voorwaarde van instemming met periodieke jaarlijkse controles door de RvA. De cki moet hiervoor een overeenkomst afsluiten met de RvA.

Voor meer informatie over de www.rva.nl

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid