De Raad voor Accreditatie

De RvA bekleedt een belangrijke rol omdat eencertificerende instelling altijd een positieve beoordeling van de Raad moet hebben om aangewezen te worden.

De RvA kent twee activiteiten:

  1. Beoordelen van de certificerende instelling: Op verzoek van een CI beoordeelt de RvA of deze voldoet aan het werkveldspecifieke schema voor aanwijzing en toezicht waarvoor de CI een aanwijzing van de minister van SZW wil ontvangen.
  2. Uitvoeren van een jaarlijkse controle: de RvA neemt het verzoek in behandeling onder voorwaarde van instemming met periodieke jaarlijkse controles door de RvA. De certificerende instelling moet hiervoor een overeenkomst afsluiten met de RvA.

Voor meer informatie over de www.rva.nl

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid