Duikploegleider NDC-CI voor duikarbeid

Per 1 oktober 2018 is het geharmoniseerd schema Duikarbeid in werking getreden.

Dit heeft consequenties voor hercertificatie Duikarbeid. 

Zie verder onze website