NDC-CI Aanwijzing

Staatscourant 9601 d.d. 22 februari 2017

Bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2017, 2017-0000014585, tot aanwijzing van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling - NDC-CI - als certificerende instelling voor duikarbeid in het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving  is de NDC-CI aangewezen als certificerende instelling die bevoegd is tot het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 6.14a derde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 6.16 derde, zesde en zevende lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor

de WerkveldSpecifieke CertificatieSchema's Werken onder Overdruk (WSCS WOD)

A: Duikerarts

B: Duikmedisch Begeleider

D: Duikarbeid

L: Duikploegleider

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 23 februari 2017 en vervalt met ingang van 1 maart 2021.

 

 

Laatste Nieuws overzicht