Bevestiging kwaliteit van NDC-CI als certificerende instelling in het werkveld Duikarbeid

Op 29 mei heeft de Raad voor Accreditatie via een kantooraudit de correctheid en interpretatie van het kwaliteitssysteem beoordeeld. Aansluitend heeft de RvA op 29 juni een examen bijgewoond.

Het door NDC-CI op vele punten gemuteerde kwaliteitssysteem, heeft een helder en goed werkbaar systeem opgeleverd waardoor in combinatie met de discipline en betrokkenheid van alle medewerkers en contractanten, slechts één enkele kleine tekortkoming werd geconstateerd die snel achterhaald kon worden.

De voorzitter van NDC-CI spreekt zijn bijzondere waardering uit aan de nieuwe teamleden Teamleider Erwin Helderman en kwaliteitscoördinator Aart den Boer die deze mutatie hebben uitgevoerd.

Dit mooie eindresultaat was echter onmogelijk geweest zonder de inzet van alle medewerkers, medewerksters en onze geautoriseerde contractanten die gezamenlijk met de grootste zorg de regels op pragmatische wijze hebben uitgevoerd, tot tevredenheid van de toezichthouder en de markt.

Dit resultaat en de nieuwe plannen, geven NDC-CI het vertrouwen de markt nu en in de toekomst op een juiste en efficiënte wijze te kunnen bedienen.

Leo Lagarde
Voorzitter NDC-CI

Laatste Nieuws overzicht