Omzetting HSE Duikmedische keuring naar NL keuring

SWOD 2022/876/PGDZ

Omzetting van HSE MA1 duikmedische goedkeuring naar NL duikmedische goedkeuring

De NL keuringsrichtlijn Duikarbeid , cf eerder nieuwsbericht van SWOD, is in de basis een vertaling van de HSE MA1 The medical examination and assessment of commercial divers.

De duikmedische  keuring is niet gerelateerd aan vakbekwaamheid,  maar een voorwaarde om te mogen duiken. Hiervoor geldt derhalve een ander kader ten opzichte van certificaten voor vakbekwaamheid. 

Door Brexit zijn de spelregels voor Engelse duikers gewijzigd per 1 januari 2022. Na recent overleg met het Ministerie van SZW is bepaald dat een Engelse duiker met een HSE MA1 medische goedkeuring deze om kan laten zetten naar een Nederlandse duikmedische goedkeuring afgegeven door een NL duikerarts.

Voorwaarden:

Het verzoek wordt voorgelegd aan een NL erkende duikerarts B

De duiker toont het HSE MA2 formulier, medisch keuringsdossier.

De NL duikerarts moet de keurling wel fysiek zien en kan bij twijfel besluiten tot extra verrichtingen

De einddatum van de NL goedkeuring is gelijk aan de HSE duikmedische goedkeuring.

Andere EU duikmedische keuringen

Voor duikers uit de EU, die een Proof of Assessment (40 dagen op jaarbasis in NL mogen werken) hebben, kan volstaan worden met een duikmedische goedkeuring uit land van herkomst.  Hiervoor geldt dat er voldoende zekerheid miet zijn dat die keuring gelijkwaardig is.

De SWOD Projectgroep Duikmedische Zaken is gevraagd een lijst op te stellen van EU duikmedische keuringen die wij gelijkwaardig achten. Deze opdracht wordt de komende tijd nader uitgewerkt door de projectgroep duikmedische zaken. Zodra daar uitsluitsel over is, wordt u middels nieuwsbericht nader geïnformeerd. 

Laatste Nieuws overzicht