Selecteer de taal

SWOD 2022/910

Nieuwsbericht Verklaring Duikmedische keuring niet-EU

 

Aanleiding

Van belang in het kader van dit nieuwsbericht is het document inzake gezondheid (dus het gaat nadrukkelijk niet over erkenning van beroepskwalificaties) ook wel de duikmedische goedkeuring genoemd. De laatste maanden is de duikmedische goedkeuring door SWOD aanhangig gemaakt bij SZW.

De aanleiding om dit bespreekbaar te maken was met name gelegen in de Brexit en daarmee de eindigheid van de wederzijdse erkenning sinds 2006 van elkaars duikmedische goedkeuringen.  De Nederlandse en de internationale duikindustrie zijn nauw verbonden ten aanzien van duikarbeid. Het is meer dan wenselijk om een kader voor mogelijke wederzijdse erkenning van duikmedische goedkeuringen voor niet-EU duikers te geven. De prioriteit hierbij was om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven ten aanzien van de VK duikmedische goedkeuringen, teneinde de wederzijdse erkenning weer te herstellen. De Nederlandse duikmedische goedkeuringen worden immers nog steeds erkend in Verenigd Koninkrijk.

Duikmedische keuringsbewijzen niet-EU

Recent hebben wij van het ministerie van SZW bericht ontvangen dat er een basis is voor erkenning van duikmedische goedkeuringen voor niet-EU duikers. Uitgangspunt zijn alle Nederlandse voorschriften inzake duikmedische keuringen. Randvoorwaardelijk hierbij is dat SWOD van mening is dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft de projectgroep duikmedische zaken (PG DZ) van SWOD gevraagd om eerst een uitspraak te doen over de gelijkwaardigheid van VK duikmedische goedkeuringen en vervolgens het CCvD middels een opbouwend proces te adviseren over eventuele gelijkwaardigheid van andere niet-EU duikmedische goedkeuringen. Op de website van SWOD zullen wij hiertoe een levende lijst bijhouden van gelijkwaardige duikmedische goedkeuringen onder het tabblad documenten(http://www.werkenonderoverdruk.nl/documenten ). De eisen aan duikmedische goedkeuring kunnen in de tijd immers zowel in Nederland veranderen als in betrokken niet-EU landen.

Duikmedisch goedkeuring Verenigd Koninkrijk-gelijkwaardig

Het CCvD heeft op voorspraak van de PG DZ besloten dat duikmedische goedkeuring uit Verenigd Koninkrijk gelijkwaardig is. Ten eerste omdat de richtlijn voor keuringen voor een Nederlands duikmedisch keuringsbewijs sinds vorig jaar eveneens gebaseerd is op de HSE MA1. Ten tweede heeft het Verenigd Koninkrijk evenals Nederland een register van erkend duikerartsen die conform deze richtlijn keuren, waarmee de kwaliteit en de inhoud van deze keuringen geborgd zijn.