Geldigheid certificaten & geldigheidscondities

Eén van de instrumenten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inzet om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, is certificatie.

Beroepen in de sector werken onder overdruk valt onder de noemer gereglementeerde beroepen. Bedoeling van het certificaat is, dat de gebruiker een ‘gefundeerd vertrouwen’ mag hebben dat aan de te stellen eisen is voldaan.

Het certificaat is een wettelijk document maar de overheid geeft niet zelf het certificaat uit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt eisen aan instellingen die namens haar certificaten mogen verstrekken en stelt eisen aan de beroepsbeoefenaar ofwel de certificaathouder (Duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider of duikerarts)

Het stelsel is gebaseerd op de internationale Norm 17024 certifications of persons.

Waaraan de (toekomstige)certificaathouder aan dient te voldoen kunt u in vinden in de werkveldspecifieke certificatieschema's.

Certificaten worden verstrekt voor 2 of vier jaar. In het kader van certificering dient de certificaathouder ook te voldoen aan de geldigheidscondities (2 jaarlijks en 4 jaarlijks). Om dat te verifiëren dient er in het kader van toezicht tweejaarlijks portfolio-onderzoek plaats te vinden. Bij duikerartsen één keer per jaar.

Duikarbeid

 Geldigheidsduur 4 jaar
 Geldigheidscondities A1, A2, B1: 20 duiken in de afgelopen 24 maanden
  A3, B2, B3, B4: 30 duiken in de afgelopen 24 maanden
  C: 10 x bellrun waarbij 5 x een lock-out en 5x als bellman is opgetreden
Aantonen na 2 jaar (portfolio-onderzoek) en 4 jaar (hercertificeren)

 

Duikploegleider

 Geldigheidsduur 4 jaar
 Geldigheidscondities A1, A2, B1: 20 duiken geleid in de afgelopen 24 maanden
  A3, B2, B3, B4: 30 duiken geleid in de afgelopen 24 maanden
 Aantonen  na 2 jaar (portfolio-onderzoek) en 4 jaar (hercertificeren)

 

Duikerarts

 Geldigheidsduur 4 jaar
 Geldigheidscondities opname in het register voor bedrijfsartsen
  Aantonen van studiepunten en 10 (her)keuringen
 Aantonen Jaarlijks

 

Duikmedisch Begeleider

 Geldigheidsduur 2 jaar