Working in the Netherlands with a foreign certificate >


Welkom

COVID 19 

Beste duikers, duikmedisch begeleiders, duikploegleiders en duikerartsen,

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in samenwerking met diverse sectoren  gewerkt aan een vrijstellingsregeling Arbowetgeving ivm COVID 19. Publicatie Staatscourant 21417 d.d. 17 april 2020.

Dit betreft een vrijstelling voor certificaathouders die door omstandigheden niet kunnen voldoen aan de criteria voor hercertificering en werknemers in de sector werken onder overdruk die hun jaarlijkse medische keuring moesten ondergaan in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020.

NDC-CI heeft rechtstreeks via het NDC CI digital portal met haar certificaathouders gecommuniceerd over de inhoud van deze vrijstelling. Zie ook de gecommuniceerde tekst op de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD - . Zie www.werkenonderoverdruk.nl 

Zijn er toch nog vragen dan kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe.

 

 

 

NDC CI
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling

Welkom op de website van NDC-CI, de certificerende instelling in het werkveld werken onder overdruk - professionele duiksector. NDC-CI logo en naam is al ruim 30 jaar een bekend en erkend begrip wereldwijd. NDC-CI steekt sinds jaren veel effort in bekendheid en erkenning op internationaal niveau. NDC-CI duikers vinden zo wereldwijd weinig tot geen obstakels op de internationale werkvloer. Op aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert (SZW) NDC-CI als certificerende instelling haar taak uit. Het Nederlands certificatiestelsel is voor 90% gestoeld op de internationale Norm 17024: persoonscertificatie. De overheid spreekt hier van "Beoordelen" in plaats van "Accreditatie". 

 

Algemeen

Als terugtredende overheid maakt SZW in toenemende mate gebruik van persoonscertificering om vakbekwaamheid te borgen voor risicovolle beroepen.
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling  - NDC CI  - certificeert persoonlijke vakbekwaamheid onafhankelijk en conform actuele, door de eigen sector, vastgestelde eisen. Daarmee wordt de vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Het huidige certificatiestelsel en de werkveldspecifieke certificatieschema's zijn gepubliceerd in de Staatscourant SC 4230 van 16 maart 2012.

De Werkveldspecifieke Certificatieschema’s  Werken onder Overdruk (WSCS WOD) worden beheerd door de Beheerstichting Werken onder Overdruk – SWOD –. SWOD beheert tevens het Openbaar Register van Certificaathouders en de centrale itembank (examenvragen en praktijktoetsen)

Om de hele sector Werken onder Overdruk en met name de duikindustrie en de certificaathouders te informeren over het stelsel en de overgangsregeling is destijds een brochure gepubliceerd. De overgangsregeling is geëindigd op 1 juni 2014. In 2017 kondigde de overheid wederom een herziening van het stelsel aan. Het streven is om dit in 2020 in werking te stellen. Hierbij wordt de internationale Norm 17024 volledig toegepast en spreekt de overheid van Äccreditatie". 

Het stelsel persoonscertificatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebaseerd op de norm ISO/IEC 17024. Voor meer informatie klik hier

 

Voor meer informatie over certificatie zie de brochure van de overheid.

Downloads:
Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-4230.html
Brochure SZW: Brochure Certificatie
Brochure SWOD: Brochure SWOD
Arboportaal Nederlandse Overheid:  Certificatie