Welkom

NDC CI
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling

Welkom op de website van NDC-CI, de certificerende instelling in het werkveld werken onder overdruk - professionele duiksector. NDC-CI logo en naam is al ruim 30 jaar een bekend en erkend begrip wereldwijd. NDC-CI steekt sinds jaren veel effort in bekendheid en erkenning op internationaal niveau. NDC-CI duikers vinden zo wereldwijd weinig tot geen obstakels op internationaal niveau.  Op aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert NDC-CI haar taak uit. Het Nederlands certificatiestelsel is gestoeld op de internationale Norm 17024: persoonscertificatie.

 

Algemeen

Bij haar terugtredende beleid maakt de overheid in toenemende mate gebruik van persoonscertificering om vakbekwaamheid te borgen voor risicovolle beroepen.
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling  - NDC CI  - certificeert persoonlijke vakbekwaamheid onafhankelijk en conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee wordt de vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Het nieuwe certificatiestelsel en de werkveldspecifieke certificatieschema's zijn gepubliceerd in de Staatscourant SC 4230 van 16 maart 2012.

De Werkveldspecifieke Certificatieschema’s  Werken onder Overdruk (WSCS WOD) worden beheerd door de Beheerstichting Werken onder Overdruk – SWOD –. SWOD beheert tevens het Openbaar Register van Certificaathouders.

Om de hele sector Werken onder Overdruk en met name de duikindustrie en de certificaathouders te informeren over het stelsel en de overgangsregeling is destijds een brochure gepubliceerd. De overgangsregeling is geëindigd op 1 juni 2014. 

Het stelsel persoonscertificatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebaseerd op de norm ISO/IEC 17024. Voor meer informatie klik hier.

 

Voor meer informatie over certificatie zie de brochure van de overheid.

Downloads:
Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-4230.html
Brochure SZW: Brochure Certificatie
Brochure SWOD: Brochure SWOD

 

VACATURE

In verband met toename van haar taken, is de certificerende instelling, NDC-CI, op zoek naar ervaren duikploegleiders die opgeleid willen worden tot examinator. Klik hier voor meer informatie!