Working in the Netherlands with a foreign certificate >

 more information User guide EU dir 2005/36/EG in many languages

All you need to know about recognition of professional qualifications


Welkom

Let op: Er gaat momenteel een bericht rond op social media waarin incomplete en onjuiste informatie wordt gedeeld over de certificatieplicht voor duikers en duikploegleiders in Nederland. Dit bericht is misleidend. U kunt alle correcte informatie vinden op deze site van de NDCCI.


PVB's Duikarbeid

Data voor afnemen Proeve van bekwaamheid Duikarbeid *

  • 10 december 2021
  • 21 januari 2022
  • 18 februari 2022
  • 18 maart 2022
  • 15 april 2022
  • 20 april 2022

Neem aub contact op met ons om uw afspraak in te plannen (tel. 070-2170980 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

*) Andere data zijn uiteraard ook mogelijk in overleg. Daarbij is het ook mogelijk om de PVB's bij u op locatie te organiseren als u daarvoor zelf de faciliteiten heeft. Neemt u hiervoor aub contact op met NDCCI planning.

Let op: Het is niet aan te raden om zelf eerst een afspraak bij een opleidingsinstelling in te plannen, dat maakt de organiseren van de examinatoren vaak lastiger. Dus gelieve eerst contact op te nemen met de NDCCI, dan nemen wij vervolgens contact op met de betreffende opleidingsinstelling.

Alvast bedankt.


COVID 19 

Er zijn momenteel geen extra vrijstellingsregelingen vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ivm Covid 19.

De door de overheid voorgeschreven veiligheidsmaatregelen blijven van toepassing op al onze activiteiten. 

Zijn er toch nog vragen dan kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


NDC CI
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling

Welkom op de website van NDC-CI, de certificerende instelling in het werkveld werken onder overdruk - professionele duiksector. NDC-CI logo en naam is al ruim 35 jaar een bekend en erkend begrip wereldwijd. NDC-CI steekt sinds jaren veel effort in bekendheid en erkenning op internationaal niveau. NDC-CI duikers vinden zo wereldwijd weinig tot geen obstakels op de internationale werkvloer. Op aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert (SZW) NDC-CI als certificerende instelling haar taak uit. Het huidig Nederlands certificatiestelsel is voor 90% gestoeld op de internationale Norm 17024: persoonscertificatie. De overheid spreekt hier van "Beoordelen" in plaats van "Accreditatie". 

 

Algemene info vakbekwaamheidsstelsel

Als terugtredende overheid maakt SZW in toenemende mate gebruik van persoonscertificering om vakbekwaamheid te borgen voor risicovolle beroepen.
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling  - NDC CI  - certificeert persoonlijke vakbekwaamheid onafhankelijk en conform actuele, door de eigen sector, vastgestelde eisen. Daarmee wordt de vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Het huidige certificatiestelsel en de werkveldspecifieke certificatieschema's zijn gepubliceerd in de Staatscourant SC 4230 van 16 maart 2012.

De Werkveldspecifieke Certificatieschema’s  Werken onder Overdruk (WSCS WOD) worden beheerd door de Beheerstichting Werken onder Overdruk – SWOD –. SWOD beheert tevens het Openbaar Register van Certificaathouders en de centrale itembank (examenvragen en praktijktoetsen)

Om de hele sector Werken onder Overdruk en met name de duikindustrie en de certificaathouders te informeren over het stelsel en de overgangsregeling is destijds een brochure gepubliceerd. De overgangsregeling is geëindigd op 1 juni 2014.

Voor meer informatie klik hier
Voor meer informatie over certificatie zie de brochure van de overheid.

In 2017 kondigde de overheid wederom een herziening van het bakbekwaamheidsstelsel aan. Het streven is om dit in 2021 in werking te stellen. 

In 2019 heeft de civiele sector middels een achterbanberaad besloten te gaan voor het vakbekwaamheidsstelsel "persoonsregistratie" in navolging van besluitvorming Defensie en Brandweer. Dit betekent dat de certificatieschema's omgezet gaan worden naar registratieschema's. En de sector zichzelf opnieuw moet inrichten. Dit betekent ook dat een Registratie Instelling Civiele Sector geïnstalleerd moet gaan worden. Deze op te richten Registratie Instelling zal met een mandaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar taak uitvoeren, te weten: Beheer Openbaar Register Civiele Sector en besluitvorming en uitgifte van bewijs van inschrijving. Begin 2021 is onder de Beheerstichting SWOD gestart met een verkenning.

De certificerende instelling wordt een examenbureau onder de Registratie Instelling. 

voor meer informatie over persoonsregistratie klik hier 


Downloads:

Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-4230.html
Brochure SZW: Brochure Certificatie
Brochure SWOD: Brochure SWOD
Arboportaal Nederlandse Overheid:  Certificatie  en persoonsregistratie

 

Directe links

Ga direct naar data voor het afnemen Proeve van bekwaamheid Duikarbeid

Ga direct naar de aanvraagformulieren certificeringsproces