Working in the Netherlands with a foreign certificate >


Welkom

COVID 19 

Beste duiker, duikmedisch begeleiders, duikploegleiders en duikerartsen,

Het Coronavirus leid tot veel problemen  voor de gezondheid van mensen, organisaties en bedrijven. Ook heeft het gevolgen voor het geldig houden van de certificaten Duikmedisch begeleider, Duikerarts, Duiker, Duikploegleider. Het wordt lastig om onder deze omstandigheden te blijven voldoen aan alle eisen en geldigheidscondities. Als NDC-CI zijn wij ons bewust van deze problemen. Momenteel zijn betrokken Ministeries in overleg met SWOD (Stichting Werken onder Overdruk) om samen met alle betrokkenen partijen tot een regeling te komen waarbij de negatieve gevolgen van het Coronavirus in relatie tot het geldig houden van uw certificaten georganiseerd wordt.

Wij zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen door publicaties op de website en het versturen van info-mails. Het is niet aan te raden telefonisch verduidelijking te vragen bij NDC-CI, gezien de snelle ontwikkeling van het proces van maatregelen, en de bij behorende consequenties.

Wij hebben begrip voor uw situatie.

 

 

NDC CI
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling

Welkom op de website van NDC-CI, de certificerende instelling in het werkveld werken onder overdruk - professionele duiksector. NDC-CI logo en naam is al ruim 30 jaar een bekend en erkend begrip wereldwijd. NDC-CI steekt sinds jaren veel effort in bekendheid en erkenning op internationaal niveau. NDC-CI duikers vinden zo wereldwijd weinig tot geen obstakels op de internationale werkvloer. Op aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert (SZW) NDC-CI als certificerende instelling haar taak uit. Het Nederlands certificatiestelsel is voor 90% gestoeld op de internationale Norm 17024: persoonscertificatie. De overheid spreekt hier van "Beoordelen" in plaats van "Accreditatie". 

 

Algemeen

Als terugtredende overheid maakt SZW in toenemende mate gebruik van persoonscertificering om vakbekwaamheid te borgen voor risicovolle beroepen.
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling  - NDC CI  - certificeert persoonlijke vakbekwaamheid onafhankelijk en conform actuele, door de eigen sector, vastgestelde eisen. Daarmee wordt de vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Het huidige certificatiestelsel en de werkveldspecifieke certificatieschema's zijn gepubliceerd in de Staatscourant SC 4230 van 16 maart 2012.

De Werkveldspecifieke Certificatieschema’s  Werken onder Overdruk (WSCS WOD) worden beheerd door de Beheerstichting Werken onder Overdruk – SWOD –. SWOD beheert tevens het Openbaar Register van Certificaathouders en de centrale itembank (examenvragen en praktijktoetsen)

Om de hele sector Werken onder Overdruk en met name de duikindustrie en de certificaathouders te informeren over het stelsel en de overgangsregeling is destijds een brochure gepubliceerd. De overgangsregeling is geëindigd op 1 juni 2014. In 2017 kondigde de overheid wederom een herziening van het stelsel aan. Het streven is om dit in 2020 in werking te stellen. Hierbij wordt de internationale Norm 17024 volledig toegepast en spreekt de overheid van Äccreditatie". 

Het stelsel persoonscertificatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebaseerd op de norm ISO/IEC 17024. Voor meer informatie klik hier

 

Voor meer informatie over certificatie zie de brochure van de overheid.

Downloads:
Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-4230.html
Brochure SZW: Brochure Certificatie
Brochure SWOD: Brochure SWOD
Arboportaal Nederlandse Overheid:  Certificatie