Selecteer de taal

Onderwerp: Stelselwijziging

In aanloop naar de per 01-01-2025  geplande stelselwijziging “Certificatie naar Registratie” hebben NDC-CI en Hobéon SKO besloten al vanaf 01-07-2024 op te gaan treden met verdeling in verantwoordelijkheid voortkomend uit deze stelselwijziging. In deze nieuwe wetgeving wordt er gewerkt met een Registrerende instelling en een exameninstelling.

Dit betekent dat Hobéon SKO haar aanwijzing als Certificerende Instelling per 01-07-2024 zal inleveren. Hobéon SKO zal hiervoor haar certificaten overdragen aan NDC-CI. Hobeon SKO zal dan alle examens uitvoeren als Exameninstelling en NDC-CI zal dan de enige Certificerende Instelling zijn (en vanaf 1-1-2025 de enige Registrerende instelling zijn).

NDC-CI zal als Certificerende Instelling de verantwoordelijkheid voor deze certificaten overnemen. Aan de geldigheid van de certificaten verandert niets. Uw Hobéon SKO certificaat blijft gewoon geldig tot einde datum geldigheid. Over het moment dat uw Hobéon SKO certificaat vervangen moet worden voor een bewijs van registratie van de door SZW aangewezen Registratie-Instelling wordt u nader geïnformeerd.

 

Vanaf medio 2012 is de Stichting Werken Onder Overdruk actief bezig invulling te geven aan de wettelijke certificatieverplichting van duikers, duikploegleider, duikmedisch begeleiders en duikerartsen. De uitvoering van deze regeling is verwoord in de Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XVIa t/m d (Certificatieschema's) en wordt uitgevoerd door de certificerende instellingen NDC-CI en Hobéon SKO.

Vanaf 01-01-2025 (onder voorbehoud) zal het stelsel certificatie gewijzigd worden naar een stelsel met een registratieverplichting. De uitvoering van dit stelsel zal worden gedaan door een Registratie-Instelling en een Examen-Instelling.

Op aanbevelen van de duikindustrie en in onderling overleg tussen NDC-CI en Hobéon SKO is voor de volgende verdeling in verantwoordelijkheden gekozen:

Hobéon SKO zal als Examen-Instelling verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de examens. Dit betekent dat alle theorie-examens, praktijkexamens en beoordelingen van de doorlopende beroepservaring (portfoliobeoordelingen duiker, duikploegleider en duikerarts) door Hobéon SKO zullen worden uitgevoerd.

NDC-RI zal als Registratie-Instelling het register gaan beheren. Dit betekent dat alle certificaten en certificaathouders in het NDC-CI Portal zullen worden opgenomen. Alle communicatie voor het verkrijgen van een registratie en het behouden van uw registratie(s) zal door NDC-CI (RI) middels dit portal gefaciliteerd worden. Kosten voor examinering en voor registratie zullen apart vermeld worden op de facturen.

Kosten met betrekking tot het beheren van de registratieschema's, het onderhouden van het stelsel, het behouden van de aanwijzing door SZW als Registratie-instelling, het faciliteren van het digitale register (www.duikregister.nl) en het Portal, de internationale afstemming met betrekking tot de erkenning van uw certificaat (bewijs van Registratie) zullen onder registratiekosten verrekend worden. Kosten met betrekking tot de examinering en het faciliteren van de examens zullen als examenkosten verrekend worden.