Kosten en betalingsvoorwaarden

TARIEVEN

Certificeringsproces

Certification process

   

SCUBA

A1 A2 A3

SSE

B1  B2  B3  B4 (incl SCUBA)

C Closed Bell

(Incl A3B4)

 

 

 

 

 

 

Proof of Assessment + Skype interview

Proof of Assessment + Skype interview

 

 

 

330

400

400

 

Proof of Assessment DPL

Proof of Assessment Diving Supervisor

 

 

330

410

410

 

Jaarlijkse aankondiging verlenging

certificaat van gelijkwaardigheid 

Yearly Announcement Proof of Assessment (license issued on Equivalence)

 

 

0

0

0

 

Duiker

Initiele certificering

Herintreding

Commercial Diver

Initial certification 

Re – integration

 

 

750 *) 

850 *)

750  

 

Duiker

Upgrade B4 naar Cat C

incl Theorie-examen

 

Commercial Diver

Upgrade Category C 

incl Theoretical exam

 

 

 

 

250

 

Duikploegleider

Initiele certificering  

Herintreding

Diving Supervisor

Initial certification 

Re-integration

 

 

750    *)

750    *)

750 *)

 

Upgrade scope Duikploegleider 

Bijv B4 naar C 

heruitgifte certificaat met data van voormalig cert

Upgrade scope 
Supervisor

example: B4 naar C  

 

 

 

50

50

 

Herexamen theorie per vak / module

Re-exam Theoretical per 1 module

 

 

200

200

200

 

Herexamen theorie per vak / module

Re-exam Theoretical per 2 of 3 module

 

 

300

300

300

 

Duiker
2-jaarlijkse Portfolio-onderzoek / tussentijdse controle 

Commercial Diver:
2-yearly Portfolio-study / interim audit 

 

 

250

300

300

 

Duikploegleider:
2-jaarlijkse Portfolio-onderzoek / tussentijdse controle 

Diving Supervisor
2-yearly Portfolio-study / interim audit  

 

 

 

250

300

300

 

Duiker
Hercertificatie 4-jaarlijkse Portfolio-onderzoek

Commerical Diver
Recertification 4-yearly Portfolio-study 

 

 

250

300

300

 

Duiker
Benodigd proeve van bekwaamheid  tbv 4-jaarlijkse hercertificering 

Kan plaatsvinden in 4e jaar - behoeft niet op het laatste moment 

Commercial Diver 
4 yearly Recertification (can be done in 4th year)   practical test on recertification is needed for recertification process 

 

 

300

Excl faciliteren door erkende opleidingsinstelling of eigen locatie 

Exclusive facilitated by recognized training centre

Afhankelijk van aantal deelnemers

 

Voorbeeld: Totaal hercertificering voor Duiker B4 € 600,00 

 

Duiker 
Benodigd proeve van bekwaamheid  tbv 4-jaarlijkse hercertificering 

Kan plaatsvinden in 4e jaar - behoeft niet op het laatste moment 

***)

4 yearly Recertification (can be done in  4th year) Diver  practical test on recertification

 

 

350 

Incl faciliteren praktijklocatie / duikuitrusting

incl facilitating location / diving equipment

Voorbeeld: Totaal hercertificering voor Duiker B4   € 650,00 

 

 

             

Duikploegleider

Hercertificatie 4-jaarlijkse Portfolio-onderzoek 

excl theorie examen

Diving Supervisor

Recertification 4-yearly Portfolio-study  

excl theoretical exam

 

 

250

300

300

 

Duikploegleider
4-jaarlijkse Hercertificering  theorie examen     

Diving Supervisor
4 yearly Recertification

theoretical exam

 

 

Exam: 110

Re-exam: 100

 

Duikploegleider:  de benodigde geleide duik die vooraf is aangekondigd en is afgenomen door een speciaal opgeleide duikploegleider op de duiklocatie dient in het vierde jaar plaats te vinden.  

 

*) excl. cost for facilitating by recognized training centre

***) de benodigde praktijkduik voor hercertificatie dient op het moment dat uw certificaat is verlopen te worden gefaciliteerd door een erkende opleidingsinstelling. 

 

 

Certificering initieel examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider B1  **)

325

Aansluitend aan opleiding

Hercertificatie examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider  B1  **)

325

Certificering initieel examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider B2    **)

450

Hercertificatie examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider  B2     **)

450

Duikploegleider

750

 

 

*)  onder voorbehoud van minimaal 3 kandidaten praktijk – inclusief faciliteren van locatie e.d.  / a minimum of 3 candidates practical test per day inclusive location etc.

 

**) bij 6 – 12 kandidaten gefaciliteerd door NL opleidingsinstituut op locatie

 

Onder voorbehoud van wijzigingen door wet en/of wijzigingen opgelegd door SWOD

 

Vermelde bedragen zijn per persoon in Euro’s  Exclusief BTW 21%
Cost per person in Euro’s  Exclusive VAT 21%

 

Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud / exclusief van extra studie van aangeleverde documenten. E.e.a. op  basis van offerte

Certificatie initieel Duikerarts A

600

Jaarlijkse portfolio duikerarts

195

Hercertificatie duikerarts

460

Verloren / gestolen / lost or stolen

25 per certificaat / per certificate

 Certificaat in credit card format

 Certificate in credit card format

 Ga naar NDC CI portal

5,- per certificaat / per certificate

Algemene Voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden (pdf)

Geschillen 

Alle geschillen worden beslecht door het bevoegde rechtelijke college binnen het Arrondissement te Rotterdam. 

Tarieven: door ingebruikname van het NDC-CI Portal zullen per 1 juli 2019 de tarieven wijzigen.
Genoemde bedragen zijn excl. BTW 
 
 

CONDITIONS OF PAYMENT

Unless otherwise agreed in writing, all payments must be made in advance without any rebates or compensation. 

In case of failure to qualify or leaving before completion there will be no reimbursement of payments.

All legal disputes will be decided upon by the applicable Court of the District Rotterdam.