Kosten en betalingsvoorwaarden

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2021

genoemde tarieven is inclusief gebruik NDC-CI Portal + uitgifte van NDC CI card met QR code 
excl. BTW 21%

 

Hercertificering
Duikarbeid / Commercial Diver
2 jaarlijkse portfolio  - 2-yearly portfolio
SCUBA / A  € 250,00    SSE:  B of C  € 300,00

4 jaarlijkse portfolio inclusief proeve van bekwaamheid / 4 yearly portfolio including practical test
SCUBA / A  € 570,00    SSE:  B of C € 620,00

Duikploegleider / Diving Supervisor
2 jaarlijkse portfolio -  2-yearly portfolio
SCUBA / A  € 250,00    SSE:  B of C  € 300,00

4 jaarlijkse portfolio inclusief theorie examen  / 4 yearly portfolio including theoretical exam
SCUBA / A1 & A2 *)   € 360,00    SSE: A3 of B of C € 410,00
benodigde vooraf aangekondigde praktijkproef mag afgenomen worden door een door CI opgeleide duikploegleider of door NDC-CI examinator. Voor data klik hier   kosten € 220,00

During COVID measurements theoretical exams can be facilitated by SKYPE 

*)  Duikploegleiders A1 en A2 behoeven geen theorie examen te doen

Gedetailleerd

Certificeringsproces

Certification process

   

SCUBA

A1 A2 A3

SSE

B1  B2  B3  B4 (incl SCUBA)

C Closed Bell

(Incl A3B4)

 

 

 

 

 

 

Proof of Assessment Duiker + Skype interview

Proof of Assessment Commercial Diver  + Skype interview

 

 

 

330

400

400

 

Proof of Assessment Duikploegleider

Proof of Assessment Diving Supervisor

 

 

330

410

410

 

Jaarlijkse aankondiging verlenging

certificaat van gelijkwaardigheid 

Yearly Announcement Proof of Assessment (license issued on Equivalence)

 

 

0

0

0

 

Duiker

Initiele certificering

Herintreding

Commercial Diver

Initial certification 

Re – integration

 

 

750 *) 

850 *)

750  

 

Duiker

Upgrade B4 naar Cat C

incl Theorie-examen

 

Commercial Diver

Upgrade Category C 

incl Theoretical exam

 

 

 

 

250

 

Initiele certificering 

afnemen op locatie in buitenland

Initial certification 

outside the Netherlands

   

offertebasis

written offer

 

   

Duikploegleider

Initiele certificering  

Herintreding

Diving Supervisor

Initial certification 

Re-integration

 

 

750    *)

750    *)

750 *)

 

Upgrade scope Duikploegleider 

Bijv B4 naar C 

heruitgifte certificaat met data van voormalig cert

Upgrade scope 
Supervisor

example: B4 naar C  

 

 

 

50

50

 

Herexamen theorie per vak / module

Re-exam Theoretical per 1 module

 

 

200

200

200

 

Herexamen theorie per vak / module

Re-exam Theoretical per 2 of 3 module

 

 

300

300

300

 

Duiker
2-jaarlijkse Portfolio-onderzoek / tussentijdse controle 

Commercial Diver:
2-yearly Portfolio-study / interim audit 

 

 

250

300

300

 

Duikploegleider:
2-jaarlijkse Portfolio-onderzoek / tussentijdse controle 

Diving Supervisor
2-yearly Portfolio-study / interim audit  

 

 

 

250

300

300

 

Duiker
Hercertificatie 4-jaarlijkse Portfolio-onderzoek

Commerical Diver
Recertification 4-yearly Portfolio-study 

 

 

250

300

300

 

Duiker
Benodigd proeve van bekwaamheid  tbv 4-jaarlijkse hercertificering 

Kan plaatsvinden in 4e jaar - behoeft niet op het laatste moment 

Commercial Diver 
4 yearly Recertification (can be done in 4th year)   practical test on recertification is needed for recertification process 

 

 

300

Excl faciliteren van locatie - bijv. locatie inhuis - moet wel aan bepaalde eisen voldoen

Exclusive location

Afhankelijk van het aantal deelnemers

Voorbeeld: Totaal hercertificering (portfolio + proeve van bekwaamheid) voor

Duiker A:      € 550,00
Duiker B & C € 600,00 

 

Duiker 
Benodigd proeve van bekwaamheid  tbv 4-jaarlijkse hercertificering 

Kan plaatsvinden in 4e jaar - behoeft niet op het laatste moment 

 

4 yearly Recertification (can be done in  4th year) Diver  practical test on recertification

 

 

320 

Incl faciliteren praktijklocatie / duikuitrusting

incl facilitating location / diving equipment

Voorbeeld: Totaal hercertificering (portfolio + proeve van bekwaamheid) voor

Duiker A:       € 570,00
Duiker B & C  € 620,00 

 

 

             

Duikploegleider

Hercertificatie 4-jaarlijkse Portfolio-onderzoek 

excl theorie examen

Diving Supervisor

Recertification 4-yearly Portfolio-study  

excl theoretical exam

 

 

250

300

300

 

Duikploegleider
4-jaarlijkse Hercertificering  theorie examen     

> A 3 tem C

A1 en A2 behoeven geen theorie examen te doen 

Diving Supervisor
4 yearly Recertification

theoretical exam

 

 

Exam: 110

Re-exam: 100

 

Duikploegleider praktijkproef:  de benodigde geleide duik die vooraf is aangekondigd en is afgenomen door een speciaal opgeleide duikploegleider op de duiklocatie dient in het vierde jaar plaats te vinden.  

Indien u het wenst te laten afnemen door een NDC-CI examinator dan kan dat op offertebasis.
Kosten Ca. € 220,00  afhankelijk van tijdstip en mogelijke combinaties etc.  U kunt als bedrijf evt ook een examinator op uw duiklocatie uitnodigen voor de praktijk DPL. Op offertebasis. 

 

*) excl. cost for facilitating by recognized training centre

 

 

Aansluitend aan opleiding

Certificering initieel examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider B1  **)

325

Aansluitend aan opleiding

Hercertificatie examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider  B1  **)

325

Certificering initieel examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider B2    **)

450

Hercertificatie examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider  B2     **)

450

Duikploegleider

750

 

 

*)  onder voorbehoud van minimaal 3 kandidaten praktijk – inclusief faciliteren van locatie e.d.  / a minimum of 3 candidates practical test per day inclusive location etc.

 

**) bij 6 – 12 kandidaten gefaciliteerd door NL opleidingsinstituut op locatie

 

Onder voorbehoud van wijzigingen door wet en/of wijzigingen opgelegd door SWOD

 

Vermelde bedragen zijn per persoon in Euro’s  Exclusief BTW 21%
Cost per person in Euro’s  Exclusive VAT 21%

 

 

Certificatie initieel Duikerarts A

600

Jaarlijkse portfolio duikerarts

195

Hercertificatie duikerarts

460

Verloren / gestolen / lost or stolen

25 per certificaat / per certificate

 Certificaat in credit card format

 Certificate in credit card format

 Ga naar NDC CI portal

5,- per certificaat / per certificate

Algemene Voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden (pdf)

Geschillen 

Alle geschillen worden beslecht door het bevoegde rechtelijke college binnen het Arrondissement te Rotterdam. 

Tarieven: per 1 januari 2021
Genoemde bedragen zijn excl. BTW 
 
 

CONDITIONS OF PAYMENT

Unless otherwise agreed in writing, all payments must be made in advance without any rebates or compensation. 

In case of failure to qualify or leaving before completion there will be no reimbursement of payments.

All legal disputes will be decided upon by the applicable Court of the District Rotterdam.