Selecteer de taal

Binnen het CCvD zijn de deskundigen van de belanghebbende partijen binnen een bepaald werkveld op een evenwichtige manier vertegenwoordigd. Tot die partijen behoren de cki’s, maar bijvoorbeeld ook fabrikanten, opdrachtgevers, werkgevers en werknemers, de certificaathouders. In het uiterste geval kan namens de minister een waarnemer aanwezig zijn bij vergaderingen van het CCvD. Het CCvD is dé plaats waar de deskundigen op een bepaald werkveld elkaar ontmoeten en gezamenlijk de eisen en richtlijnen voor hun werkveld uitwerken: het schema voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s. Het CCvD organiseert periodiek harmonisatiedagen met de aangewezen cki’s. Op deze harmonisatiedagen komen eventuele knelpunten aan de orde en wordt de uitvoering van de certificatieschema’s onderling afgestemd.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De drie subsectoren, Defensie, Brandweer en Civiele sector, binnen de Sector Werken onder Overdruk voorzien in hun eigen Branchecollege en onderhouden contact met de achterban. Het College van Deskundigen Civiele Sector is een statutair orgaan met een eigen onafhankelijke voorzitter.