Selecteer de taal

In het kader van het stelsel is de taak van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hetzelfde als de Nederlandse Arbeidsinspectie, maar dan in de energiewinning en SodM houdt geen toezicht op de certificerende instellingen. SodM houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. SodM is een rijksinspectiedienst die gevestigd is in Den Haag. De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. SodM werkt ook voor de ministers van SZW (voor arbeidsomstandigheden) en Infrastructuur & Milieu (voor milieu- en warenwetgeving) en voor het Openbaar Ministerie (voor strafrechtelijke onderzoeken).