Selecteer de taal

De Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling (NDC-CI), KvK 27376166, is een jonge stichting ontsproten uit het voormalige Nationaal Duikcentrum (NDC), KvK 41146141. Deze Stichting is in 1985 op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Defensie en Werkgevers- en Werknemers uit de Duikindustrie opgericht en opereerde onder de toenmalige Arbeidsomstandighedenwetgeving als opleidingsinstituut en certificerende instelling van 1994 tot 2014.

Door de stelselwijziging, een nieuw beleid destijds van de overheid, paste deze Stichting niet meer in het wettelijk kader. Op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de civiele sector is ervoor gekozen een geheel nieuwe stichting op te richten, die zich volledig gaat bezig houden met maar één taak, het certificeren van personen conform NEN ISO 17024.

De nieuwe Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling is per 17 september 2014 een aangewezen certificerende instelling door Inspectie SZW op basis van een positieve beoordeling door de Raad van Accreditatie. Zie de aanwijzingsbeschikking in de Staatscourant 26260 d.d. 16-09-2014.

Meest actuele aanwijzing zie Staatscourant 9601 d.d. 22 februari 2017

NDC-CI (Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling)            

De naam NDC-CI en het NDC logo zijn al ruim 35 jaar een bekend en erkend begrip wereldwijd. NDC-CI steekt sinds jaren veel effort in bekendheid en erkenning op internationaal niveau. NDC-CI duikers hebben daar wereldwijd veel baat bij op de internationale werkvloer.