Hercertificeren

De certificaten van de duikerarts, duiker en duikploegleider hebben een geldigheidsduur van vier jaar. Na deze periode dient de certificaathouder een aanvraag in te dienen voor hercertificatie. De eisen, de zogenaamde toetstermen, voor deze hercertificatie zijn voor duikerarts, duiker en duikploegleider verschillend.

Op de volgende pagina’s wordt uiteengezet welke toetstermen van toepassing zijn en op welke wijze deze toetstermen worden beoordeeld.

Het aanvraagformulier voor het hercertificatie vindt u hier:

 

De eisen die aan het hercertificeren worden gesteld, de zogenaamde toetstermen zijn omschreven in de werkveldspecifieke certificatieschema's in hoofdstuk 11.

Een vereenvoudigde weergave van deze eisen vindt u hier:

Duikarbeid

Duikploegleider