Selecteer de taal

Voor de vervolgafgifte van het wettelijk verplichte persoonscertificaat duikploegleider zal de NDC-CI het duikerploegleider logboek controleren op de drie onderstaande toetstermen.

 

1) De kandidaat is als duikploegleider werkzaam bij werkzaamheden in de scope van zijn geldige certificaat.

Dit houdt in dat de duikploegleider een doorlopende beroepservaringen heeft en in de afgelopen 24 maanden leiding heeft gegeven aan tenminste:

Categorie

Toetstermen

A1, A2, B1

20 duiken

A3, B2, B3, B4, C

30 duiken

 

2) De kandidaat heeft als duikploegleider kennis van het toepassen van decompressie richtlijnen en laten uitvoeren van decompressietechnieken.

De duikploegleider heeft uitgebreide kennis en vaardigheden van decompressierichtlijnen en decompressiemethoden inclusief de werking en de bediening van de compressietank. Deze kennis wordt getoest door middel van een theorie-examen afgenomen door de NDC-CI.

Dit is niet van toepassing op duikploegleider A1 en A2.

 

Data theorie-examens Duikploegleider:

Theorie-examens worden regelmatig op de vrijdagochtend gefaciliteerd ten kantore van  NDC-CI in Pijnacker. Voor deelname stuur ajb een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien een bedrijf/opleidingsinstelling op eigen locatie het theorie examen wenst te faciliteren gebeurt dat op offertebasis. E.e.a. afhankelijk van locatie en/of aantal deelnemers. Een aanvraag voor de inzet van een toezichthouder/examinator kunt u indienen bij de planning Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De aanvraag dient uiterlijk 10 werkdagen vooraf ingediend te worden. De beschikbare ruimte dient conform artikel 5.4.2. Algemene Regels van het certificatieschema aan eisen te voldoen en te beschikken over een goedwerkende WIFI.

 

3) De kandidaat geeft als duikploegleider leiding aan het oefenen van (nood)procedures in duikploeg.

Dit houdt in dat een oefening zoals hieronder voor de verschillende categorieën staat vermeld in het duiklogboek.

Categorie

Toetstermen

Relevante categorie

Leidinggeven aan het oefenen van (nood)procedures door de duikers in een duikploeg, waartoe afhankelijk van de aard van de duikarbeid kunnen behoren:

a) het opbrengen van een duiker in nood, of

b) het werken met aangedreven gereedschappen, of

c) het uitvoeren van inspectie aan kunstwerken of schepen, of

d) het opsporen van mensen en dieren op en in het water tot een maximale diepte van 15 meter en redt deze, of

e) het werken met takels of een hefballon, of

f) Het werken met een open duikklok.

Het voldoen aan toetsterm 3 betekent dat er een (1) maal in de vier jaar een praktijkproef moet zijn afgelegd in de scope van het certificaat. Deze praktijkproef dient te worden afgetekend door een duikploegleider die aan bepaalde criteria voldoet en vooraf is getraind door de certificerende instelling, ic NDC-CI. Deze duikploegleider is in het bezit van een stempel met nummer waarmee hij de duik in uw logboek dient af te stempelen inclusief handtekening. De praktijkproef dient vooraf aangekondigd te zijn bij de NDC-CI.

Hebt u een aanvraag tot hercertificering ingediend voor de datum "einde geldigheid". Als uw certificaat niet meer geldig is en u mag niet meer duikploegleider optreden dan dient u z.s.m. uw praktijkproef te ondergaan bij een opleidingsinstelling, die de duikproef faciliteert. 

Indien uit de beoordeling van het duikerlogboek blijkt dat de certificaathouder niet voldoet aan de eisen voor hercertificatie, dan moet de certificaathouder een praktijkexamen zoals vereist voor initiële certificatie afleggen (theorie- en praktijkexamen).

De gehele wettekst kunt u nalezen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2012-07-01#BijlageXVIb onder punt 11.