Erkende opleidingsinstellingen (conform het SWOD protocol) kunnen een datum / data voor afnemen van examens aanvragen door het sturen van een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met opgave van theorie en/of praktijkexamen, vermelding van vakbekwaamheid met scope(s), gewenste datum/data, locatie(s), (schatting) aantal deelnemers.
Het advies luidt om het jaarrooster voor 1 oktober voor het komende jaar in te dienen.
Ad hoc ruim vier weken voor gewenste data.

Advies luidt te wachten op een schriftelijke bevestiging van data alvorens data te publiceren.

Uiterlijk twee weken voor examendatum/data dient u de doorgang door te geven. Anders in overleg.

Examens worden afgenomen tijdens kantooruren. Voor avond en in de weekenden gelden andere tarieven op offertebasis. Examens worden afgenomen in Nederland. Buiten Nederland gelden andere tarieven op offertebasis.

Van aanvangstijdstip examen mag niet afgeweken worden. Conform artikel 3.8 CES 410 van SWOD Toetsplan dienen kandidaten zich een kwartier eerder te melden ivm ID-controle etc. 

Voor aantal deelnemers per dagdeel per type examen zie tarievenlijst en voorwaarden.

Opgave van deelnemers aan het examen dient uiterlijk vijf werkdagen van te voren gestuurd te worden aan de NDC-CI administratie persoonscertificatie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  met vermelding van de namen van de kandidaten, geboortedatum, emailadres, laatste vier cijfers van het burgerservicenummer en indien er sprake is van hercertificatie het certificaatnummer van het (meest) actuele certificaat.

De opleidingsinstelling dient erop toe te zien dat haar cursisten voldoen aan de entreecriteria certificeringsproces. Bijv bij kortdurende opleidingen zoals Herhaling Duikmedisch Begeleider is er te weinig tijd om vooraf aan het examen hierop te controleren. 

Verzoeken om aangepaste examens ivm dyslexie dienen uiterlijk vijf werkdagen vooraf aan het examen ingediend te worden vergezeld van een dyslexie verklaring. Om voldoende tijd en capaciteit te garanderen z.s.m. doch tien werkdagen voor aanvang. Het kan zijn dat om redenen extra tijd nodig is en/of een extra examinator ingezet moet worden en/of verzocht wordt dit op een andere locatie en ander tijdstip af te nemen.  

Tien werkdagen voor het examen dient de aanvrager (via opleidingsinstelling) zorg te dragen voor de benodigde documenten nodig conform entreecriteria zoals vermeld in het werkveldspecifieke certificatieschema. De bijgehouden documenten / portfolio tijdens de opleiding dienen vijf werkdagen voor aanvang van het examen ingediend te worden en/of anders zoals overeengekomen. 

De opleidingsinstelling dient het examen te faciliteren conform eisen zoals schriftelijk gecommuniceerd met NDC-CI. Bij praktijk faciliteert de opleidingsinstelling conform vigerende wet- en regelgeving. Zie www.arbocatalogusWoO.nl 

Bijvoorbeeld 

Duikmedisch begeleider: een bewijs van deelname aan de opleiding niet ouder dan drie maanden. Hiermee wordt bedoeld een getekende deelnemerslijst.  

Duiker: vijf dagen voor het examen kopie van het logboek per deelnemer en/of andere documenten waaruit blijkt dat praktijk conform opleidingscurriculum heeft plaatsgevonden.

Duikploegleider: een bewijs van deelname aan een opleiding, te weten een getekende deelnemerslijst zijn waaruit duidelijk blijkt deelname aan theorie en praktijklessen. Of logboek.
Werkervaring (30/100 werkduiken) d.m.v. kopie van het logboek z.s.m voorkeur 10 werkdagen voor het examen en logboek in één pdf-document.

Voor overige (entree)criteria certificeringsproces verwijzen wij u naar de schema's.

Let op: de kandidaat dient nog altijd zelf een aanvraag voor het betreffende certificeringsproces te doen. Daarnaast dient de kandidaat ook de integriteitsverklaring en/of de eventuele certificatieovereenkomst te tekenen.