Selecteer de taal

Onderstaand formulier (klik op plusteken) dient gebruikt te worden door een opleidingsinstelling die een examenteam aanvragen.

{slider title="Aanvraagformulier examen voor opleidingsinstellingen" open="false" class="icon"}

{/sliders}

Erkende opleidingsinstellingen (conform het SWOD protocol) dienen voor de aanvraag van examenteams gebruik te maken van bovengenoemd formulier. 

De aanvraag zal formeel bevestigd worden en na samenstelling van het juiste examenteam zal het verzoek bevestigd worden binnen 10 werkdagen door de Planning van NDC-CI. Emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Daar de opleidingsinstelling formeel de opdrachtgever is voor de inzet van een examenteam zullen de kosten in rekening worden gebracht bij de opleidingsinstelling. Evt kosten voor herexamens in overleg met de opleidingsinstelling. 

Het advies luidt om het jaarrooster voor 1 oktober voor het komende jaar in te dienen.
Ad hoc ruim vier weken voor gewenste data. 

Advies luidt te wachten op een schriftelijke bevestiging van data alvorens data te publiceren.

Uiterlijk twee weken voor examendatum/data dient u de doorgang door te geven. Anders in overleg.

Examens worden afgenomen tijdens kantooruren. Voor avond en in de weekenden gelden andere tarieven op offertebasis. Examens worden afgenomen in Nederland op één locatie per dag.
Buiten Nederland gelden andere tarieven op offertebasis.

Van aanvangstijdstip examen mag niet afgeweken worden. Conform artikel 3.8 CES 410 van SWOD Toetsplan dienen kandidaten zich een kwartier eerder te melden ivm ID-controle etc. 

Voor aantal deelnemers per dagdeel per type examen zie tarievenlijst en voorwaarden.

Opgave van deelnemers aan het examen dient uiterlijk vijf werkdagen van te voren gestuurd te worden aan de NDC-CI administratie persoonscertificatie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  met vermelding van de namen van de kandidaten, geboortedatum, emailadres, laatste vier cijfers van het burgerservicenummer en indien er sprake is van hercertificatie het certificaatnummer van het (meest) actuele certificaat. Opleidingsinstellingen dienen dit vooraf met hun kandidaten te communiceren e.e.a. conform wet op privacy. 

De opleidingsinstelling dient erop toe te zien dat haar cursisten voldoen aan de entreecriteria certificeringsproces. Bijv bij kortdurende opleidingen zoals Herhaling Duikmedisch Begeleider is er te weinig tijd om vooraf aan het examen hierop te controleren. Voorkom teleurstellingen achteraf.

Verzoeken om aangepaste examens ivm dyslexie dienen uiterlijk vijf werkdagen vooraf aan het examen ingediend te worden vergezeld van een dyslexie verklaring. Om voldoende tijd en capaciteit te garanderen z.s.m. doch tien werkdagen voor aanvang. Het kan zijn dat om redenen extra tijd nodig is en/of een extra examinator ingezet moet worden en/of verzocht wordt dit op een andere locatie en ander tijdstip af te nemen.  

Tien werkdagen voor het examen dient de aanvrager (via opleidingsinstelling) zorg te dragen voor de benodigde documenten nodig conform entreecriteria zoals vermeld in het werkveldspecifieke certificatieschema. De bijgehouden documenten / portfolio tijdens de opleiding dienen vijf werkdagen voor aanvang van het examen ingediend te worden en/of anders zoals overeengekomen. 

Faciliteren van praktijk-examens: Examens dienen gefaciliteerd te worden door erkende opleidingsinstellingen.  NDC- CI zal regelmatig dit laten verzorgen. Herintreders of buitenlands opgeleiden kunnen ook zelf na deelname aan het theorie-examen een erkende opleidingsinstelling benaderen voor het faciliteren van praktijkexamens en/of extra opleiding. De erkende opleidingsinstelling dient dan een examenteam aan te vragen conform voornoemde procedure. De kandidaat, indien hij al in het certificatieproces zit, dient NDC-CI hiervan op de hoogte te stellen ivm communicatie over zijn dossier met de door hem gekozen opleidingsinstelling. Idem ivm facturatie van de kosten voor praktijkexamen. Zowel kandidaat als opleidingsinstelling dienen rekening te houden met geldigheidsduur van de examenresultaten conform SWOD Toetsplan.
Faciliteren van praktijkproef Hercertificatie Duikploegleider en/of proeve van bekwaamheid Hercertificatie Duiker: indien het certificaat van certificaathouder is verlopen dan dient de praktijkproef of proeve van bekwaamheid onder gecontroleerde omstandigheden plaats te vinden. Dit betekent dat de opleidingsinstelling dat kan faciliteren. De praktijkproef Duikploegleider kan door een NDC-CI getrainde duikploegleider afgenomen te worden, de proeve van bekwaamheid dient te worden afgenomen door een examenteam bestaande uit twee examinatoren (4-ogen principe). De opleidingsinstelling dient voor de aanvraag van een examenteam zorg te dragen. 

De opleidingsinstelling dient het examen te faciliteren conform eisen zoals schriftelijk gecommuniceerd met NDC-CI. Bij praktijk faciliteert de opleidingsinstelling conform vigerende wet- en regelgeving. Zie www.arbocatalogusWoO.nl 

Bijvoorbeeld 

Duikmedisch begeleider: een bewijs van deelname aan de opleiding niet ouder dan drie maanden. Hiermee wordt bedoeld een getekende deelnemerslijst. 
Hercertificeren: Let ook op dat certificaten op moment van deelname aan examen niet langer verlopen zijn dan zes maanden.  

Duiker: vijf dagen voor het examen kopie van het logboek per deelnemer en/of andere documenten waaruit blijkt dat praktijk conform opleidingscurriculum heeft plaatsgevonden.

Duikploegleider: een bewijs van deelname aan een opleiding, te weten een getekende deelnemerslijst zijn waaruit duidelijk blijkt deelname aan theorie en praktijklessen. Of logboek.
Werkervaring (30/100 werkduiken) d.m.v. kopie van het logboek z.s.m voorkeur 10 werkdagen voor het examen en logboek in één pdf-document.

Voor overige (entree)criteria certificeringsproces verwijzen wij u naar de schema's.

Let op: de kandidaat dient nog altijd zelf een aanvraag voor het betreffende certificeringsproces te doen. Daarnaast dient de kandidaat ook de integriteitsverklaring en/of de eventuele certificatieovereenkomst te tekenen.