Selecteer de taal

Vul het e-mailadres in dat bij dit account hoort. Er zal een verificatiecode naar dat e-mailadres worden verzonden. Wanneer de verificatiecode is ontvangen, kan een nieuw wachtwoord worden gekozen voor dit account.

Nieuws

 • 21 juni 2024
  Onderwerp: Stelselwijziging In aanloop naar de per 01-01-2025  geplande stelselwijziging “Certificatie naar Registratie” hebben NDC-CI en Hobéon SKO besloten al vanaf 01-07-2024 op te gaan treden...
 • 08 februari 2024
  Evaluatie examens 2023
  Evaluatie examens 2023 Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het klanttevredenheidsonderzoek. De feedback van de examenkandidaten is daarbij van groot belang. We streven naar een...
 • 06 december 2023
  Inrichting Registerinstelling Civiele Duikarbeid
  Inrichting Registerinstelling Civiele Sector Op 5 december j.l. hebben NDC-CI en Hobéon SKO een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee de twee instanties afgesproken hebben om op een andere...