Selecteer de taal

Onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het klanttevredenheidsonderzoek. Enerzijds ingegeven door de internationale Norm 17024: Persoonscertificatie en anderzijds door onze behoefte om een goede dienstverlening te leveren.

Evaluatieformulier

Van belang is onder andere te vernemen hoe de examenkandidaat het examen – theorie en/of praktijk, heeft ervaren. Via een evaluatieformulier wordt dit gemeten. Het streven is om minimaal een 7 te halen maar de examenteams krijgen minimaal een 8 met zelfs hier en daar een uitloop naar een 9. Het doet ons, de leden van de examenteams en bestuur van NDC-CI, goed dat de examenkandidaten ons werk en onze inzet zo goed beoordelen. Ook het kantoorpersoneel – de steun en toeverlaat van de examenteams, leveren hier een belangrijke bijdrage, hoewel dit niet altijd voor de kandidaat zichtbaar is.

Examen resultaten 2019

Centrale itembank

Sinds 2012 zijn er flinke stappen gemaakt. Het theorie examen wordt digitaal afgenomen met gebruik van QMP software. Samen met de leden van de Centrale Examencommissie SWOD wordt de centrale itembank onderhouden onder beheer van SWOD. Ook de reacties op vragen van de examenkandidaten zijn van belang voor het onderhoud van de centrale itembank.

Digitaal portaal

Het NDC-CI portal is sinds enkele weken in gebruik genomen. Een digitaal portaal waar (toekomstige) certificaathouders hun aanvragen, de voortgang en eigen documenten beheren. Ook hiermee zijn grote stappen gemaakt in onze dienstverlening. Ook met de uitgifte van een certificaat in creditcard format en voorzien van QR code menen wij te voldoen aan menig verzoek.

Wij danken jullie voor het vertrouwen in ons

Erwin Helderman, teamleider NDC-CI