Selecteer de taal

NDC CI heeft van Stichting Werken onder Overdruk – SWOD – het verzoek gekregen onderstaande informatie te delen met de achterban.

Naar blijkt zijn er getuigschriften in omloop waarmee de houder ervan aantoont te zijn opgeleid in het gebruik van aangedreven gereedschappen onder water.  Een getuigschrift is geen wettelijk document. Voor het werken met aangedreven gereedschappen onder water is minimaal het certificaat Duikarbeid B2 benodigd.  Duikers met het certificaat Duikarbeid B1 zijn bevoegd om met SSE te duiken tot 15 meter waterdiepte en zijn bevoegd te werken met niet aangedreven gereedschappen.  Zodra aangedreven gereedschappen worden gebruikt, is minimaal een certificaat Duikarbeid B2 benodigd.