Selecteer de taal

NDC CI heeft van Stichting Werken onder Overdruk- SWOD- het verzoek gekregen onderstaande informatie te delen met de achterban.

Nieuwsbericht Juli 2021

De Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde binnen de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandigheden.

Nieuwsbericht Registratieschema Juli 2021

In het voorgaande nieuwsbericht is de ontwikkeling van de Registratie Instelling Civiele Duikarbeid belicht in relatie tot de stelselwijziging van certificeren naar registreren. Die relatie is er uiteraard ook met de huidige certificatieschema’s duikarbeid, duikmedisch begeleider, duikploegleider en duikarts. Achter de schermen wordt er dan ook hard gewerkt door de diverse werkgroepen van SWOD, onder auspiciën van het Centraal College van Deskundigen (CCvD), om ons gereed te maken voor die stelselwijziging. In dit nieuwsbericht willen we kort stilstaan bij het registratieschema duikarbeid en de nieuwe indeling.

Waar voorheen de categorie-indeling op de techniek gebaseerd was (het duiksysteem, Scuba A , SSE B, closed bell C), heeft het CCvD op aangeven van het schrijfteam het nieuwe registratiestelsel gebaseerd op de risicofactoren waaraan de duiker is blootgesteld. Deze risicofactoren zijn de diepte, de aard van de werkzaamheden en de omgeving. Deze evolutie in het denken over veiligheid volgt uit het besef dat niet alleen de techniek, maar juist de samenhang van techniek, mens en procedures bepalend zijn bij het waarborgen van de veiligheid van de duiker.

Met deze aanpak ontstaat o.a. de mogelijkheid om het Scuba-duiken veiliger te maken door het gebruik van de oppervlakteluchtvoorziening (OLV) op te nemen. Deze voorziening voorziet de duiker van ademgas (HD) vanaf de oppervlakte en schakelt automatisch over naar ademgas uit de SCUBA-uitrusting wanneer de primaire ademgastoevoer zou wegvallen. Het duiken met een OLV is dus voor de duiker niet wezenlijk anders, maar de OLV kan mede bijdragen aan de duikveiligheid in de A-scope.

Documentcode Vervallen versie d.d. Huidige versie Def concept Goedgekeurd
door CCvD

Goedgekeurd
door Bestuur
Nws 2021/678 Nvt Juli 2021 Juli 2021   28 juli 2021

Het CCvD heeft recentelijk besloten om een extra scope A15-OLV toe te voegen aan het initiële registratieschema duikarbeid. In de nieuwe indeling spreken we voortaan over A9, A15, A15-OLV, A30, B30, B50restricted en B50 (inclusief wet bell).

Het voortschrijden van de techniek en nieuwe inzichten kunnen in de toekomst tot nieuwe aanpassingen van het registratieschema leiden. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van andere systemen met luchtvoorziening van de oppervlakte in de A-scope, Het onderzoek naar generiekere toepassingen, van Scuba in relatie tot luchtvoorziening vanaf de oppervlakte, zal met prioriteit in het SWOD-jaarplan van 2022 e.v. opgenomen worden.

Parallel aan het registratieschema wordt er door werkgroepen gewerkt om deze ontwikkelingen ten aanzien van het registratieschema te verwerken in bijv. de WOD-SOE, het opleidingscurriculum, het toetsplan en de ARBO-catalogus. Dit vanwege de samenhang in de genoemde documenten van SWOD met het registratieschema. Teneinde het registratiestelsel met ingang van 1 januari 2022 van start te laten gaan, dient SWOD de registratieschema’s (duikarbeid, duikploegleider, duikerarts, duikmedisch begeleider) medio september a.s. bij het Ministerie van SZW ingeleverd te hebben. Binnenkort zullen wij de vier nieuwe registratieschema’s middels separate nieuwsberichten nader toelichten.