Selecteer de taal

Status implementatie registratiestelsel

De implementatie van het registratiestelsel is nu voorzien op z’n vroegst op 1 april 2023, maar niet later dan 1 juli 2023. Het schrijfteam en het Centraal College van Deskundigen, CCvD, leggen nu de laatste hand aan de registratieschema’s duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts.

Zodra deze gereed zijn, zullen deze worden besproken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarna zullen de registratieschema’s door SZW gereed gemaakt worden voor publicatie in de Staatscourant.

Voor meer informatie over de implementatie van het registratiestelsel verwijzen we u graag door naar de SWOD-site: https://www.werkenonderoverdruk.nl/