Nieuw SWOD Toetsplan

Op 9 december 2016 is het herziene SWOD Toetsplan versie 3.1 vastgesteld door het bestuur van de Beheerstichting Werken onder Overdruk.

In het SWOD Toetsplan vindt u naast het examenreglement en het uitvoeringsbesluit alle informatie over de theorie en praktijk examens. Dit document wordt door alle certificerende instellingen gehanteerd. Daarnaast is het mogelijk dat de certificerende instellingen een aanvullend uitvoeringsbesluit hanteren.

Zo staat er beschreven welke vakken er bij het theoretische examen worden geëxamineerd en de beoordelingsformulieren die door de examinatoren worden gebruikt bij het praktijkexamen.

Het SWOD Toetsplan vindt u hier

Hercertificeren

Voor veel certificaathouders nadert het einde van de geldigheidsduur van het certificaat (4 jaar).

De meeste certificaten zijn immers in 2012  met de overgangsperiode uitgegeven. Op het tabblad "hercertificeren" kunt u lezen welke eisen er aan het hercertificeren zijn verbonden.

Laatste Nieuws overzicht