SWOD Nieuwsflash Ref 2021/746

Brexit leidt tot herzien overheidsbeleid PoA voor incidenteel/tijdelijk werk duikers/duikploegleiders uit Verenigd Koninkrijk

Gevarieerd programma op de nascholingsdag duikerartsen

Op 30 september werd onder de vakkundige leiding van Tjeerd van Rees Vellinga door het NOK weer een nascholingsdag voor de duikerartsen gehouden. Deze dag had een gevarieerd programma met als rode draad duikveiligheid, keuren en registratie.

Nieuwsbericht Registratieschema Juli 2021

NDC CI heeft van Stichting Werken onder Overdruk- SWOD- het verzoek gekregen onderstaande informatie te delen met de achterban.

Laatste Nieuws overzicht